top of page
slika.png

STROKOVNO SREČANJE
Center Rog, Trubarjeva c. 72, Ljubljana

GENOTIPIZACIJA TUMORJEV: TRENUTNO STANJE IN UOPORABNOST V ONKOLOŠKI DIAGNOSTIKI

11. 3. 2024 od 16. do 18. ure

Spoštovani,

 

vabimo vas na delavnico, na kateri bodo specialisti z Oddelka za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta v Ljubljani predstavili trenutno stanje na področju molekularne diagnostike v onkologiji, potek testiranja, obdelavo NGS podatkov in pripravo izvidov ter primerjavo genotipizacije tumorjev in tekočinskih biopsij. Specializantki internistične onkologije bosta predstavili klinična primera raka ovarijev in raka pljuč, zaključili pa bomo z razpravo vseh sodelujočih. 

 

Dogodek bo potekal v živo v centru Rog in virtualno, v ponedeljek, 11. marca od 16. do 18. ure.

Srečanje je namenjeno specializantom in specialistom internistične onkologije, radioterapije, patologije, kirurgije, radiologije, pulmologije ter ostalim zdravnikom, ki jih to področje zanima.

Roche_Logo_800px_Blue_RGB (1).png
Program

PROGRAM

PONEDELJEK, 11. marec 2024

Moderator: Luka Dobovišek, dr. med., spec. internistične onkologije

16:00–16:05 

16:05–16:20

16:20–16:35

16:35–16:50

16:50–17:10

17:10–17:30

17:30–18:00

Pozdravni nagovor

Kratek pregled trenutnega stanja na področju molekularne diagnostike v onkologiji /

znan. svet. dr. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol., spec. lab. med. gen.

Potek testiranja, obdelava NGS podatkov, priprava izvidov /

dr. Vita Šetrajčič Dragoš, MSc 

Primerjava genotipizacije tumorjev in tekočinskih biopsij /

dr. Vida Stegel, spec. lab. med. gen., spec. med. biokem.

Molekularni označevalci pri raku ovarijev in klinični primer /

Ana Geltar, dr. med.

Molekularni označevalci pri raku pljuč in klinični primer /

Ana Sophie Terglav, dr. med.

Razprava /

znan. svet. dr. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol., spec. lab. med. gen., dr. Vida Stegel, spec. lab. med. gen., spec. med. biokem., dr. Vita Šetrajčič Dragoš, MSc, doc. dr. Erik Škof, dr. med. spec. internistične onkologije, asist. dr. Mojca Unk, dr. med., spec. internistične onkologije, Ana Geltar, dr. med., Ana Sophie Terglav, dr. med.

Prijava
PRIJAVA
Kako se bose udeležili srečnja?

 Zahvaljujemo se vam za prijavo!

Na vaš e-naslov smo poslali potrdilo o prijavi in več podrobnosti glede udeležbe na simpoziju. Za potrdilo o prijavi preverite tudi mapo "vrinjena pošta" oz. spam.

*S klikom na Shranjevanje osebnih podatkov se strinjate, da lahko hranimo vaše osebne podatke (kot so: ime, priimek, naslov, podatke o ustanovi, vaši specializaciji in vaš e-mail naslov) za namene prijave vaše udeležbe na strokovnem srečanju Genotipizacija tumorjev: trenutno stanje in uporabnost v onkološki diagnostiki, 11.3.2024.

Organizator:

Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13g, Ljubljana

Kontakt:

slovenija.info@roche.com

Spletna stran:

https://www.roche.si

Roche_Logo_800px_Blue_RGB (1).png

M-SI-00001114; Datum priprave informacije: februar 2024. 
Samo za strokovno javnost.

DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI:

Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13g, Ljubljana

Tehnična in organizacijska podpora:

Zavod za strokovno izobraževanje in podporo inovacijam E-coopedu 

Kontakt:

info@ecoopedu.com

Spletna stran:

www.ecoopedu.com

E-coopedu_logo.png
bottom of page