top of page
slika.png

STROKOVNO SREČANJE
Cukrarna, Poljanski nasip 40, Ljubljana

MOLEKULARNA DIAGNOSTIKA V ONKOLOGIJI

13. 12. 2022 od 16. do 18. ure

Spoštovani,

 

vabimo vas na delavnico, na kateri bodo specializanti internistične onkologije predstavili molekularno diagnostiko na področju raka pljuč, rakov prebavil in solidnih tumorjev z namenom tumor agnostičnega zdravljenja. Dogodek bo potekal v živo v Cukrarni in virtualno, v torek, 13. decembra od 16. do 18. ure.

Srečanje je namenjeno specializantom in specialistom internistične onkologije, radioterapije, patologije, kirurgije, radiologije, gastroenterologije, pulmologije ter ostalim zdravnikom, ki jih to področje zanima.

Roche_Logo_800px_Blue_RGB (1).png
Program

PROGRAM

TOREK, 13. december 2022

Moderatorka: Aleksandra Sokolova, dr. med., specializantka internistične onkologije

16:00–16:05 

16:05–16:25

16:25–16:40

16:40–17:00

17:00–17:15

17:15–17:35

17:35–17:50

17:50–18:00

Pozdravni nagovor

Molekularna diagnostika pri raku pljuč - smernice in klinični primer /

Aleksandra Sokolova, dr. med., Ana Sophie Terglav, dr. med

Razprava /

mag. Mojca Unk, dr. med., spec. internistične onkologije

Molekularna diagnostika pri tumorjih prebavil - smernice in klinični primeri /

Katja Leskovšek, dr. med., Rozala Arko, dr. med.

Razprava /

prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., spec. internistične onkologije

Molekularna diagnostika pri solidnih tumorjih z namenom tumor agnostičnega zdravljenja - smernice in klinični primer /

Luka Dobovišek, dr. med, Nina Privšek, dr. med.

Razprava /

doc. dr., Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistične onkologije

Zaključek 

Organizator:

Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13g, Ljubljana

Kontakt:

slovenija.info@roche.com

Spletna stran:

https://www.roche.si

Roche_Logo_800px_Blue_RGB (1).png

M-SI-00000715; Datum priprave informacije: november 2022. 
Samo za strokovno javnost.

DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI:

Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13g, Ljubljana

Tehnična in organizacijska podpora:

Zavod za strokovno izobraževanje in podporo inovacijam E-coopedu 

Kontakt:

info@ecoopedu.com

Spletna stran:

www.ecoopedu.com

E-coopedu_logo.png
bottom of page