top of page

IX. Slovenski simpozij o kronični vnetni črevesni bolezni, 22.-23.5.2021 (9 kred. točk)

Updated: Jan 21, 2022

Kronična vnetna črevesna bolezen doma in v službi (partnerstvo, spolnost, družina in soočenje s KVČB


Dvodnevno srečanje, ki ga organizira Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen o novostih s področja kronične vnetne črevesne bolezni je namenjeno članom društva KVČB, zdravnikom primarne, sekundarne in terciarne ravni.


Srečanje je namenjeno članom društva KVČB, zdravnikom primarne, sekundarne in terciarne ravni. Udeleženci srečanja prejmejo potrdilo za pridobitev 9 kreditnih točk v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah.

PROGRAM V PETEK 21.5.2021


16.15 – 16.20: Otvoritev simpozija

16.20 – 16.30: Vloga Društva za KVČB pri soočanju z boleznijo

(Mateja Saje, predsednica društva za KVČB)

16.30 – 16.40: Spoprijemanje s KVČB - stiske zaradi kronične bolezni

(zgodba bolnika)

16.40 - 19.00

Zdravljenje KVČB v času COVID pandemije z mednarodnim predavateljem


16.40 - 17.00: Napovedni dejavniki in načrtovanje družine

(Joana Torres Hospital Beatriz Ângelo Portugal, Department of Gastroenterology)

17.00 - 17.20: Vpliv standardnih zdravil na KVČB

(Andreja Ocepek, dr. med. spec. gastroenterologije)

17.20 - 17.40: Vpliv zdravljenja z zaviralci TNF alfa na KVČB

(Tina Kurent, dr. med. specializant gastroenterologije)

17.40 - 18.20: Podobna biološka zdravila in KVČB

(asist.dr. Gregor Novak, dr. med. spec. gastroenterologije)

18.20 - 18.40: Nova biološka zdravila – anti-integrinske molekule, anti-interlevkini, JAK inhi. (doc. dr. David Drobne dr. med. spec. gastroenterologije)


18.40 - 19.00: Razprava

19.00 - 20.40

OSEBA S KVČB MED DELODAJALCEM IN ZZZS

19.00 - 19.20: Dolgotrajni bolniški stalež in vse okrog s strani ZZZS

(Špela Cerar univ. dipl. iur.)

19.20 - 19.40: Oseba s KVČB na invalidski komisiji

(Darinka Živković Micić dr. med. spec. MDPŠ, izvedenka I.st. IK,

prof. Borut Štabuc, dr. med. spec. gastroenterologije)

19.40 - 20.00: ZPIZ: Oseba s KVČB in invalidsko zavarovanje

(Peter Šalej dipl. upravni organizator)

20.00 - 20.20: ZRSZ: Problematika zaposlovanja kroničnih bolnikov in invalidnih oseb (Gabriela Kodrič rehabilitacijska svetovalka)


20.20 - 20.40: Razprava


PROGRAM V SOBOTO, 22.5.2021

9.00 - 11.00

SOOČANJE Z BOLEZNIJO

09.00 - 09.20: Vpliv kronične bolezni na otrokov razvoj

(dr. Tina Bregant dr. med. spec. pediatrije, specialist FRM)

09.20 - 09.40: Zdravljenje KVČB med nosečnostjo in dojenjem

(prim. dr. Cvetka Pernat Drobež dr. med . spec.gastroenterologije)

09.40 - 10.00: Odločanje za šolanje in poklic pri KVČB

(dr. Darja Potočnik Kodrun univ. dipl. psih.)

10.00 - 10.20: Partnerski odnos – zakaj nam je tako pomemben?

(dr. Miha Rutar, univ. dipl. psih.)

10.20 - 10.40: Menopavza in andropavza pri osebah s KVČB

(Barbara Mazej Poredoš, dr. med., spec. druž. med.)

10.40 - 11.00: Kako se spopasti z utrujenostjo?

(Palle Bager, MPH, PhD Clinical Nurse Specialist/Senior Researcher at Aarhus University Hospital. Associate Professor at Aarhus University Region Midtjylland, Danmark)


11.00 - 11.20: Razprava

11.20 - 13.20

PARTNERSTVO, SPOLNOST, DRUŽINA IN KVČB


11.20 - 11.40: Spolnost in KVČB

(Gabrijela Simetinger dr. med, spec. ginekologije, seksolog)

11.40 - 12.00: Načrtovanje družine pri KVČB

(asist. Vesna Fabjan Vodušek dr. med spec. ginekologije)

12.00 - 12.20: Genetika pri KVČB

(Matic Koželj dr. med. spec. gastroenterologije )

12.20 - 12.40: Težave mladih pri navezovanju stikov zaradi kronične bolezni

(dr. Tjaša Dimec Časar, univ. dipl. psih.)

12.40 - 13.00: Vpliv kronične bolezni na družino

(Ingrid Plankar doktorantka psihoterapije)

13.00 - 13.20: Razprava in zaključek

Comments


bottom of page