top of page
Red Fabric Waves
Drustvo_2_transparent_edited.png

OD DOMA
DO DOMA

OD DOMA DO DOMA'23

Koronarni bolnik od akutne faze (AKS) do kronične faze (CCSY) 
(>50 kreditnih točk)

Spoštovani kolegi,

Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini že več kot 14 let redno organizira strokovna srečanja s področja kardiologije. Zaradi naglega razvoja medicine na številnih področjih je skoraj nemogoče poglobljeno spremljati vsa področja in si pridobivati ustrezna znanja. Z namenom nekoliko olajšati vaše delo, smo izdelali pregledno izobraževanje, ki vključuje vsebine iz vsakodnevne prakse obravnave bolnikov od akutnega koronarnega dogodka na terenu, bolnišnične obravnave, zgodnje obravnave po odpustu iz bolnišnice, rehabilitacijo in vse do prehoda v kronično obravnavo bolnikov s koronarno boleznijo.

 

Vsebine smo uredili v 4 poglavja z 12 sklopi ter 7 satelitskimi simpoziji. Za člane portala Kardioposvet.si je do 15.12. 2023 omogočen dostop do e-izobraževanj in pridobitev kreditnih točk v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah (ZZS). Vabimo vas, da si ustvarite uporabniški račun v portalu kardioposvet.si in se udeležite e-izobraževanj.

 

Upamo, da bo zbirka vsebin Od doma do doma dobrodošla opora pri vsakodnevnem strokovnem delu. 

 

S spoštovanjem, 

prof. dr. Matjaž Bunc, dr. med. 

Član EU Acad Sci and Arts 

MBunc-picture.jpeg
Drustvo_2_transparent_edited.png

Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini

I. Akutni koronarni sindrom

AKS: klinična pot od doma do bolnišnice

I. AKS: Klinična pot od doma do bolnišnice (5 kreditnih točk)

 • Prepoznavanje AKS, akutni zapleti, klinična pot "od doma do bolnišnice" / Peter Radšel

 • Klinična pot "od vrat do balona" in akutna invazivna obravnava / Luka Lipar

 • Zapleti akutne obravnave akutnega koronarnega sindroma v bolnišnici in ukrepi / Tomaž Goslar

 • Obravnava subakutnega MI in NSTEMI / Miha Čerček                   

II. Optimalna medikamentozna terapija

Akutna in subakutna faza ter vmesno obdobje

II.1 Antitrombotična terapija (4,5 kreditnih točk)

 • Riziko krvavitev in antitrombotična terapija / Klemen Steblovnik

 • Antitrombotična terapija po možganski kapi / Senta Frol

 • Osnove hemostaze in pomen pri AKS / Samo Zver

II.2 Antilipemična terapija (1,5 kreditnih točk)

 • Bolnik z AKS v klinični praksi / Matjaž Bunc

 • Zdravljenje hiperholesterolemije v sekundarni preventivi - zakaj in kako zniževati LDL-C na dolgi rok? / Matija Cevc

II.3 Zaviralci RAAS in AKS/CCSY (4,5 kreditnih točk)

 • Optimalno uravnavanje krvnega pritiska / Andrej Erhartič

 • ACE zaviralci vs. sartani (AT-1/2): klinične podlage in navodila / Miran Šebeštjen

 • Zakaj je bolnike s HFrEF uvedba zdravila Entresto namesto ACEi/ARB ključna? / Gregor Poglajen

II.4 Zaviralci receptorjev beta, drugi antiaritmiki, ivabradin (6,5 kreditnih točk)

 • Ivabradin vs. blokatorji receptorjev beta po akutnem koronarnem sindromu / Luka Vitez

 • Antiaritmiki po akutnem koronarnem sindromu / Luka Klemen

 • Elektro-stimulacija pri ishemični kardiomiopatiji / David Žižek

 • Hitro je lahko prehitro - kako lahko lanidol učinkovito in varno upočasni srce / Luka Lipar

II.5 Zaviralci SGLT-2 (3 kreditne točke)

 • Optimalno uvajanje zdravil pri bolnikih z AKS in HF / Bojan Vrtovec

 • Zaviralci SGLT-2 in zdravljenje ishemične bolezni srca / Matjaž Bunc

 • Vloga empagliflozina pri ishemični bolezni srca/ Bojan Vrtovec

II.6 Posebnosti pri spremljajočih boleznih (6 kreditnih točk)

 • Mit o kontrastni nefropatiji / Iztok Gradecki

 • Sladkorna bolezen - zmanjšanje kardiovaskularnega rizika / Dragan Kovačić

 • Pljučne bolezni in bolniki z/po AKS / Polona Mlakar

II.7 OMT in potek obravnave po AKS (6 kreditnih točk)

 • Optimizacija časa bolnišnične obravnave po AKS / Miha Čerček

 • Zdravljenje z zdravili bolnikov z AKS po PCI do odpusta iz bolnišnice in kako do prvega načrtovanega pregleda / Miha Šušteršič

II.8 Ambulantno spremljanje in rehabilitacija po AKS (1,5 kreditne točke)

 • Koronarni sindromi: ambulantno spemljanje in rehabilitacija / Borut Jug

III. Iz akutne v kronično fazo  
zdravljenja po AKS

III. Iz akutnega v kronično obdobje zdravljenja po AKS (5 kreditnih točk)

 • Posebnosti zdravljenja med akutnim in kroničnim obdobjem ishemične bolezni srca / Dragan Kovačić

 • Adherenca in komplianca / Matej Marinšek

 • Koronarna bolezen: zdravljenje ob poslabšanju ledvične funkcije / Jernej Pajek

 • Ne-srčni posegi pri bolniku po AMI / Ivan Đokić

IV. Kronična faza zdravljenja po AKS

IV.1 Stabilna koronarna bolezen (3 kreditne točke)

 • Kornični koronarni sindrom in koronarna revaskularizacija / Matjaž Bunc

 • Diagnostična obravnava prsne bolečine pri sumu na koronarno bolezen / Mojca Bervar

 • Uporaba neinvazivne slikovne diagnostike pri kronični koronarni bolezni / Boštjan Berlot

IV.2 Koronarna diagnostika in posegi za vsakogar (8 kreditnih točk)

 • Znotrajžilni ultrazvok (IVUS) in optična koherentna tomografija (OCT) / Borut Drnovšek

 • NIRS: infrardeča spektroskopija in koronarna bolezen / Matjaž Bunc

 • Invazivne hemodinamske meritve / Borut Drnovšek

 • Rotablacija in intrakoronarna litotripsija / Miha Šušteršič

 • Reševanje bifurkacijskih lezij / Gorazd Plevnik

 • CTO tehnike v vsakdanji praksi / Jurij Avramovič

VABIMO VAS, DA SI USTVARITE UPORABNIŠKI RAČUN V PORTALU
www.kardioposvet.si

Kardioposvet.si je spletno mesto, ki deluje v okviru Društva za širitev znanja in raziskovanje v medicini. Uporabnikom ponuja vsebine povezane s prepoznavanjem, razumevanjem in zdravljenjem srčno-žilnih obolenj. Poleg dostopa do izobraževalnih vsebin portal registriranim zdravnikom razlinih specializacij omogoča, da se preko strani Vprašajte kardiologa povežejo s kardiologom in se posvetujejo o kliničnih vprašanjih, nejasnih primerih, težavnih diagnozah, možnostih zdravljenja in najnovejših smernicah.

Slika 3_O_kardioposvetu.png
Slika 2_O_kardioposvetu.png
Slika 1_O_kardioposvetu.png

Organizator:

Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini

Kontakt:

info@kardioposvet.si

Spletna stran:

www.kardioposvet.si

Drustvo_2_simbol_transparent.png

DRUŠTVO ZA ŠIRITEV ZANJA

IN RAZISKOVANJE V MEDICINI

Tehnična in organizacijska podpora:

Zavod za strokovno izobraževanje in podporo inovacjam E-coopedu 

Kontakt:

info@ecoopedu.com

Spletna stran:

www.ecoopedu.com

E-coopedu_logo.png
bottom of page