top of page
vabysmo banner 16-9-3.jpg

SPLETNO STROKOVNO SREČANJE

Zdravilo VABYSMO -
Novi pristop k zdravljenju nSDM in DME

4. 3. 2024 ob 18. uri

Spoštovani,

 

Vljudno vas vabimo na strokovno srečanje z naslovom Zdravilo Vabysmo – novi pristop k zdravljneju nSDM in DME.

Dogodek bo potekal virtualno v ponedeljek 4. marca ob 18. uri.

Srečanje je namenjeno specializantom in mladim specialistom oftalmologije.

Prosimo vas, da se na srečanje prijavite preko obrazca spodaj.

Roche_Logo_800px_Blue_RGB (1).png
Program

PROGRAM

PONEDELJEK, 4. marec 2024

Moderatorka: prof. dr. Polona Jaki Mekjavić, dr.med., spec. oftalmologije

18:00–18:05 

18:05–18:25

18:25–18:45

18:45–19:00

Pozdravni nagovor

Vloga Ang-2 signalne poti pri bolezni mrežnice /

asist. Darja Dobovšek Divjak, dr.med., spec. oftalmologije

Zdravilo Vabysmo - od kliničnih raziskav do klinične prakse /

prof.dr. Polona Jaki Mekjavić, dr. med., spec. oftalmologije

Diskusija ob vprašanjih

Prijava
PRIJAVA

 Zahvaljujemo se vam za prijavo! 

 

Na vaš e-naslov smo poslali potrdilo o prijavi in več podrobnosti glede udeležbe na simpoziju.

*S klikom na Shranjevanje osebnih podatkov se strinjate, da lahko hranimo vaše osebne podatke (kot so: ime, priimek, naslov, podatke o ustanovi, vaši specializaciji in vaš e-mail naslov) za namene prijave vaše udeležbe na strokovnem srečanju Zdravilo VABYSMO - Novi pristopi pri zdravljenju nSDM in DME, 4.03.2024  in obveščanja o novicah v zvezi z omenjenim srečanjem.

Zadnji veljavni Povzetek glavnih značilnosti zdravila je dosegljiv na: https://www.ema.europa.eu/sl/documents/product-information/vabysmo-epar-product-information_sl.pdf

 

▼Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti, kar označuje navzdol obrnjen črn trikotnik. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Sami lahko k temu prispevate s poročanjem o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila.
Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z biološkim zdravilom Vabysmo, poročate Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP (www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/). Za zagotavljanje sledljivosti zdravila je pomembno, da pri izpolnjevanju obrazca o domnevnih neželenih učinkih zdravila navedete številko serije biološkega zdravila.

 

M-SI-00001118 (v1.0) 

 

Datum priprave informacije: februar 2024

 

Samo za strokovno javnost.
 

DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI:
Roche farmacevtska družba d. o. o.,
Stegne 13g, Ljubljana

Organizator:

Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13g, Ljubljana

Kontakt:

slovenija.info@roche.com

Spletna stran:

https://www.roche.si

Roche_Logo_800px_Blue_RGB (1).png

M-SI-00001118 (v1.0); Datum priprave informacije:  februar 2024. 
Samo za strokovno javnost.

DODATNE INFORMACIJE SO NA VOLJO PRI:

Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13g, Ljubljana

Tehnična in organizacijska podpora:

Zavod za strokovno izobraževanje in podporo inovacijam E-coopedu 

Kontakt:

info@ecoopedu.com

Spletna stran:

www.ecoopedu.com

E-coopedu_logo.png
bottom of page