top of page

Zavod za strokovno izobraževanje
in podporo inovacijam e-Coopedu

Sodelujemo pri izobraževanju strokovne in laične javnosti, organizaciji dogodkov ter razvijamo orodja za uporabnikom prijazen dostop do izobraževalnih vsebin.

O nas_spletna izobraževana...

Spletna izobraževanja & hibridna srečanja

Naš namen je širiti uporabna in na znanstvenih izsledkih podprta znanja iz različnih strokovnih področij. Prizadevamo si razvijati interaktivna orodja in prirejati dogodke, ki omogočajo, da do novih znanj dostopa vsak, ki mu določena tematika koristi, oziroma jih potrebuje za opravljanje svojega dela.

Svoj namen dosegamo s pomočjo izvajanja raznovrstnih dejavnosti, kot so: produkcija spletnih izobraževanj, izgradnja spletnih portalov, vključevanje in povezovanje strokovnjakov iz različnih področij, organiziranje spletnih ali hibridnih srečanj ter podobnih dogodkov.

 

Za uresničevanje zastavljenih ciljev in aktivnosti se povezujemo z domačimi in mednarodnimi sorodnimi ištitucijami ter si prizadevamo za konstruktivno

sodelovanje med pomembnimi deležniki.

Mnenja udeležencev

Kronična koronarna bolezen - znanje za vsakodnevno prakso, 15.1.2021

Pohvalila bi vrhunsko organizirano srečanje, ki se je odvijalo tekoče in gladko. Predavanja so bila zanimiva, predavatelji odlični. Navdušilo me je tudi virtualno okolje - iluzija avle s plakati in "premikanje" skozi prostore - skoraj kot da bi bili na dogodku v živo! Tudi videoprenos v kombinaciji z možnostjo zastavljanja vprašanj je bil odlično načrtovan. Želim vam uspešno delo še naprej in upam, da se na naslednjem kongresu že srečamo v živo!

 

asist. Vida Šet, dr. med.

Sodelujemo z:

Drustvo_2_transparent.png
bottom of page