top of page

Novosti v kardiologiji / eKongres 2020

Updated: Jan 21, 2022

10 spletnih simpozijiev s področja kardiologije na portalu Kardioposvet.


Pod vplivom različnih epidemioloških in drugih stanj smo v okviru portala www.kardioposvet.si za zdravnike in strokovno javnost pripravili nov, spletni pristop k medsebojni strokovni komunikaciji in strokovnemu izobraževanju s področja kardiologije ter obravnave bolnikov s srčnožilnimi obolenji. Pod krovnim naslovom “Novosti v kardiologiji“ je zbranih več podsimpozijev iz različnih strokovnih področij, v katerih sodelujejo mednarodno priznani strokovnjaki, ki na enostaven način podajajo novosti o najnovejših smernicah zdravljenja s področja kardiologije ter ključna spoznanja iz ustreznih ozko usmerjenih strokovnih področij.

Organizator: Društvo za širitev znanja in raziskovanje v medicini10 sklopov predavanj s področja kardiologije, 30 predavanj, 23 predavateljev, 19 sponzorjev, 15 kreditnih točk (ZZS).

Kardioposvet.si je spletno mesto, ki deluje v okviru Društva za širitev znanja in raziskovanje v medicini. Uporabnikom ponuja vsebine povezane s prepoznavanjem, razumevanjem in zdravljenjem srčno-žilnih obolenj. Poleg dostopa do izobraževalnih vsebin portal registriranim zdravnikom različnih specializacij omogoča, da se preko strani Vprašajte kardiologa povežejo s kardiologom in se posvetujejo o kliničnih vprašanjih, nejasnih primerih, težavnih diagnozah, možnostih zdravljenja in najnovejših smernicah.


Temeljna dejavnost in namen Društva za širitev znanja in raziskovanje v medicini sta organizirati izobraževanje in raziskovalno delo v medicini ter tako prispevati k razvoju medicine v Republiki Sloveniji.Cilje dosega društvo s tem, da sodeluje z javnimi in zasebnimi organizacijami, institucijami, drugimi pravnimi osebami, ki strokovno ali znanstveno raziskovalno delujejo na področju medicine, sodeluje z javnimi in zasebnimi organizacijami, institucijami, ali drugimi pravnimi osebami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v medicini, si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva, se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva, seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju medicine, sodeluje pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja, spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.


Tehnično podporo pri izvedbi spletnih izobraževalnih dejavnosti in video produkcijo nudi Zavod za strokovno izobraževanje in podporo inovacijam – E-Coopedu.


Comments


bottom of page